skolenetsyd.dk

Om skolenetsyd.dk

FirstClass systemet skolenetsyd.dk er en betalingstjeneste rettet mod undervisere og uddannelsesinstitutioner.

Pr. 01. juli 2014 er skolenetsyd.dk overdraget til firmaet Rabbe Consult a/s.

Kontaktoplysninger findes på www.rabbe.dk

Priser: Abonnement og drift

Et abonnement på skolenetsyd.dk er opdelt i et brugerabonnement og en driftsudgift. Abonnementet løber fra primo juli til ultimo juni det efterfølgende år.
Årlig brugerabonnement: Kr. 60,- pr. bruger
Årlig driftsudgift: Fra kr. 2.000,-
Den årlige driftsudgift omfatter standard driftsservice samt support til skolens udvalgte kontaktperson(er), herunder modellering af FirstClass Skrivebordet med logo, konferencestruktur mv. samt eventuel oprettelse af personlige mailadresser under skolens domæne.

Køb og drift af eget domæne er ikke en del af dette tilbud.

Standard driftsservice

Standard driftsservice indebærer, at FirstClass serveren tilstræbes at være tilgængelig på hverdage fra kl. 08.00 til kl. 16.00, samt at der på hverdage tages back-up af serveren.

Begrebet hverdage dækker normalt også de almindelige ferieperioder, der kan dog være undtagelser herfra.

Der kan forekomme systemarbejde indenfor den normale tilgængelighedsperiode nævnt ovenfor. Om muligt vil et sådant systemarbejdet blive udmeldt ca. en uge før arbejdets udførelse, og det tilstræbes, at systemarbejdet er kortvarig. Længerevarende systemarbejde vil normalt blive udført i de almindelige ferieperioder.

Evt. reetablering af data fra back-up er ikke indeholdt i denne service, men omfang og pris aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde.